Dx Z PD Z AAis1x SSis1 VLesci+ VIe+ Z Z 0 Z Dx VId+ Z SSns7 Eu4 Z znova , inak : Vianočný stromček musel prezdobiť . ; 2 . príliš ozdobiť , zdobením pre -