# newpar id = sk-legal-281-1993-p8 # sent_id = sk-legal-281-1993-p8s1 # text = Pri príležitosti 150. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
ADP NOUN NUM PUNCT NOUN NOUN ADJ NOUN PRON VERB ADJ ADJ NOUN ADP NOUN NUM PROPN PUNCT ADV PART PUNCT NOUN PUNCT PUNCT PUNCT Pri príležitosti 150 . výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk ( ďalej len dvestokorunák ) .