# text = Bezpečnostné indikátory sa vo výročnej správe bezpečnostného orgánu uvedú v štruktúre podľa prílohy č. 8.
ADJ NOUN PRON ADP ADJ NOUN ADJ NOUN VERB ADP NOUN ADP NOUN X PUNCT NUM PUNCT Bezpečnostné indikátory sa vo výročnej správe bezpečnostného orgánu uvedú v štruktúre podľa prílohy č . 8 .