# sent_id = sk_legal.29301 # text = Potom bude teda úzko spolupracovať so slovenskou stranou vo všetkých sektoroch, ktorých sa dvojičkové projekty týkajú (pri organizácii koordinačných štruktúr stratégií v územnom a regionálnom plánovaní, vzdelávaní účastníkov územnoplánovacích stratégií, životného prostredia, infraštruktúry, v sociálnej oblasti, poľnohospodárskom sektore, stratégii rozvoja turistiky).
ADV AUX PART ADV VERB ADP ADJ NOUN ADP DET NOUN PUNCT DET PRON ADJ NOUN VERB PUNCT ADP NOUN ADJ NOUN NOUN ADP ADJ CCONJ ADJ NOUN PUNCT ADJ NOUN ADJ NOUN PUNCT ADJ NOUN PUNCT NOUN PUNCT ADP ADJ NOUN PUNCT ADJ NOUN PUNCT NOUN NOUN NOUN PUNCT PUNCT Potom bude teda úzko spolupracovať so slovenskou stranou vo všetkých sektoroch , ktorých sa dvojičkové projekty týkajú ( pri organizácii koordinačných štruktúr stratégií v územnom a regionálnom plánovaní , vzdelávaní účastníkov územnoplánovacích stratégií , životného prostredia , infraštruktúry , v sociálnej oblasti , poľnohospodárskom sektore , stratégii rozvoja turistiky ) .